Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemcaStosowne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca..


Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Stosowne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca konieczne jest do uzyskania przez każdą osobę przyjeżdżającą do Polski spoza UE.

  • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład, lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP
  • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ B – dot. cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji,
  • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ C – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,
  • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ D – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub zorganizowanej działalności na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
  • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ E – dot. cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 m-ce w ciągu kolejnych 6 m-cy w innym celu niż wskazany w typach B,C,D

 

Nowa, obecnie obowiązująca ustawa o cudzoziemcach wprowadza znaczne zmiany w warunkach i zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę lub prowadzących działalność gospodarczą. Największa zmiana – to wprowadzenie jednolitego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca oraz jego pobyt w kraju.

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?