Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
O nas

Helpin - Biuro Obsługi Cudzoziemców Warszawa

Helpin – Biuro Obsługi Cudzoziemców

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Przez wiele lat byłam pracownikiem Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Repatriacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.


W swojej pracy zajmowałam się procedurą nadania i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, przyjęcia oświadczenia woli nabycia obywatelstwa polskiego w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim oraz stwierdzeniem posiadania obywatelstwa polskiego na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, jak również prowadziłam postępowania o nadanie i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz sprawy związane z procedurą uznania za obywatela polskiego na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Wspólnie z Biurem Wojewody Mazowieckiego również organizowałam i prowadziłam uroczystości wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego.

Co oferujemy:

Dla mnie za każdą sprawą kryje się człowiek. Dokładam wszelkich starań, aby poczuł się w Polsce jak w domu!

Doświadczenie zdobyte w Urzędzie Wojewódzkim uzmysłowiło mi, że pomoc innym to moja pasja.

Realizując zlecenia dla moich klientów, działam zgodnie z obowiązującym, aktualnym prawem.

Opinie naszych klientów

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?