Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl
Karta pobytu

Karta pobytu WarszawaPo uzyskaniu decyzji zezwalającej na pobyt czasowy lub..


Karta pobytu Warszawa

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na pobyt czasowy lub stały cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Ta karta uprawnia posiadacza (wraz ze swoim paszportem) do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy. Karta pobytu wydana w związku z posiadanym zezwoleniem na pobyt stały lub zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce daje możliwość podróży w ramach państw europejskich należących do strefy Schengen. Uprawnia wyłącznie do podróży w celach turystycznych, na okres do 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Nie daje prawa do pracy w innych krajach.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem karty pobytu w Polsce – zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Cudzoziemców w Warszawie.

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?