Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin | +48 792 172 008 | +48 608 553 059 | info@helpin.com.pl

Pierwszy raz w Polsce? Potrzebujesz wsparcia lub pomocnej dłoni? Nie zastanawiaj się! Napisz do nas już teraz!

Legalizacja pobytu

Według nowych przepisów wniosek o legalizację pobytu można złożyć wyłącznie w Polsce. Nie ma możliwości złożenia wniosku...

Nadanie obywatelstwa

Cudzoziemiec w Polsce może ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego zgodnie z ustawą o obywatelstwie na 4 sposoby.

Zezwolenie na pracę

Stosowne zezwolenie na pracę dla cudzoziemca konieczne jest do uzyskania przez każdą osobę przyjeżdżającą do Polski spoza UE.

Karta pobytu

Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na pobyt czasowy lub stały cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Karta pobytu uprawnia posiadacza...

Biuro Obsługi Cudzoziemców Helpin

Pomagamy cudzoziemcom w Polsce w legalizacji pobytu, uzyskaniu Karty Polaka, obywatelstwa polskiego i pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej.

SPRAWY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ NATURALIZACJI

 • nadanie obywatelstwa polskiego;
 • uznanie za obywatela polskiego;
 • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego;
 • przywrócenie obywatelstwa polskiego.

SPRAWY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

LEGALIZACJA POBYTU

 • cudzoziemiec w Polsce może liczyć na pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • rejestracja pobytu obywateli UE;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie pracy;
 • pomoc w uzyskaniu Karty Polaka;
 • pomoc w uzyskaniu opinii z powiatowego urzędu pracy;
 • uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz pomoc w zakresie uzyskania niezbędnej dokumentacji i wypełnienia wniosków;
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów;
 • pomoc w sporządzaniu podań, wniosków, różnorodnych dokumentów i innych pism urzędowych.

USŁUGI RELOKACYJNE DLA CUDZOZIEMCÓW

 • pomoc w znalezieniu mieszkania w Polsce;
 • pomoc w znalezieniu szkoły lub przedszkola dla dzieci cudzoziemca;
 • pomoc w znalezieniu placówki służby zdrowia lub lekarza specjalisty;
 • wyszukiwanie dla cudzoziemca szkoły prowadzącej kurs języka polskiego i pomoc w zapisaniu cudzoziemca na kurs w Polsce;
 • pomoc w wyborze ubezpieczenia majątkowego i osobistego;
 • pomoc w wyborze i otwarciu rachunku bankowego dla cudzoziemca w Polsce;
 • wykonywanie innych, wyżej nie wymienionych usług, na zlecenie i wg potrzeb cudzoziemca pomagających mu w rozpoczęciu życia w Polsce.

Ostatnie artykuły

 • Legalny pobyt
  Legalny pobyt

  Chcesz przedłużyć swój pobyt, jesteś w Polsce na podstawie wizy, ruchu bezwizowego albo zezwolenia na pobyt czasowy. Nie jest to łatwe, a dla wielu Cudzoziemców w Polsce stanowi duży kłopot.…

 • Obywatelstwo polskie
  Obywatelstwo polskie

  Czujesz, że to właśnie teraz jest ten moment aby ubiegać się o obywatelstwo polskie masz prawo wystąpić do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego. Procedura…

 • Pomoc
  Pomoc

  Na pewno masz pytania, na które nie możesz uzyskać odpowiedzi. Nie martw się, nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie krępuj się i skontaktuj się z…

Opinie naszych klientów

Dane firmowe

Helpin Edyta Jakubowska
Biuro Obsługi Cudzoziemców

ul. Nowogrodzka 31/221
00-511 Warszawa

NIP: 5311013496
REGON: 146906807

Dane kontaktowe

+48 792 172 008
info@helpin.com.pl

+48 608 553 059
helpin.ejakubowska@wp.pl

Jak do nas trafić?